Exclusiviteit leidt tot succes

Het onderwerp exclusiviteit komt vaak ter sprake bij het aangaan van een opdracht. Waarom is dit nu zo belangrijk?

Exclusiviteit garandeert duidelijke voordelen voor een cliënt. Ten eerste is daar de garantie. De garantie betekent dat wij – met gesloten beurs – een nieuwe kandidaat presenteren mocht de benoemde kandidaat onverhoopt binnen een periode van zes maanden vertrekken wegens disfunctioneren. Een tweede garantie betreft de off-limits. Binnen een periode van twaalf maanden onthoudt Van’t Hoff Management Consulting zich van het benaderen van kandidaten binnen het betreffende onderdeel/afdeling van de cliënt.

Naast deze garanties biedt exclusiviteit het voordeel dat HR van de cliënt volledig ontzorgd wordt voor deze opdrachten. Het gehele selectieproces kan vanaf de start zorgvuldig worden gemanaged, zo kan Van’t Hoff Management Consulting garanderen dat de beste kandidaat voor de functie wordt geplaatst en niet per se de eerste kandidaat die reageert.

Zorgvuldigheid boven snelheid. Timing is immers een belangrijk onderdeel van het proces en dat kan eenvoudig worden verstoord als er kandidaten via een ander kanaal in het proces worden toegelaten.

Exclusiviteit geeft ook naar de markt toe een duidelijk signaal van commitment tussen opdrachtgever en bureau. Het ontbreken van die exclusiviteit kan aan kandidaten de indruk geven dat de selectieprocedure niet transparant is. Senior professionals vragen ons daarom vaak of er een inderdaad sprake is van exclusiviteit van opdracht.

Om deze duidelijke redenen kiezen wij ervoor om exclusiviteit in het vigerende contract op te nemen.