Nieuwe handelsnaam

Met ingang van 3 april 2019 is de handelsnaam van’t Hoff Management Company
in gebruik genomen. Tegelijkertijd is de nieuwe branding en visual identity doorgevoerd.
De website en de verschillende social media kanalen zijn voorzien van het nieuwe logo.
De nieuwe huisstijl is ook offline doorgevoerd.

De naam management company geeft betere duiding aan de dienstverlening.
De term management company – afkomstig uit de fund management industrie
– kan meerdere disciplines en diepgaander dienstverlening omvatten.

Van’t Hoff Management Company – gevestigd sinds 2014 – biedt asset management
executive search aan. Als trusted advisor voor vermogensbeheerders eindigt de dienstverlening
niet bij een succesvolle bemiddeling maar omvat tevens diepgaand organisatie-advies.

Essentieel voor succesvolle bemiddeling is kennis van de inhoud. Van’t Hoff Management
Company is onder meer betrokken bij governance advisering van pensioenfondsen
en wetenschappelijke advisering van de Vereniging van Pensioenjuristen. 

Van’t Hoff Management Company | 06 468 98 459 | ralph@vhmc.nl | kvk nr. 605 414 31