Asset Management Executive Search

Van’t Hoff Management Company bemiddelt voor senior- en managementposities bij beleggingsinstellingen op het gebied van asset management en SimCorp Dimension. 

Read more

Pension Fund Governance Advisory

Van’t Hoff Management Company is een onafhankelijke, ervaren adviseur voor Pension Fund Governance. Aan de hand van een governance optimalisatiemodel neemt Van ’t Hoff Management Company een pensioenfondsbestuur aan de hand om het governanceniveau van het fonds te verbeteren.

Read more

Van’t Hoff Management Company

Oprichter Ralph van ’t Hoff heeft een gevestigde reputatie in asset management search en jarenlange ervaring bij topkantoren onder andere op de Zuidas.

Ons kantoor heeft een uitmuntend trackrecord en bekleedt daarnaast vooraanstaande functies in vakverenigingen en wetenschap. We zijn een compact kantoor met een persoonlijk en betrokken aanpak. Eerlijk naar onszelf en naar de cliënt: eerlijk over wat we kunnen en wat we niet kunnen. Eerlijk over wat haalbaar is en kansloos. Dat vertaalt zich in praktische adviezen met een mening en procedures met een concreet doel: de beste beleggingsprofessional voor de cliënt.

Ons kantoor werkt vanuit de visie dat kennis over de inhoud, persoonlijke betrokkenheid en discretie tot de beste resultaten in executive search leidt.

Read more

Oprichter

mr. drs. Ralph van’t Hoff

About me Contact me

Van’t Hoff Management Company | 06 468 98 459 | ralph@vhmc.nl | kvk nr. 605 414 31